Welkom in de VvE

8 DINGEN DIE JE MOET WETEN VAN EEN VVE VOOR JOU OP EEN RIJ

1 WAT IS EEN VVE?

Als eigenaar van een appartement ben je op basis van de wet automatisch en verplicht lid van een Vereniging van Eigenaren. Het lidmaatschap kan niet worden opgezegd.
VvE is de afkorting van Vereniging van Eigenaren binnen een appartementencomplex of een deel daarvan (bijv. een portiek). De VvE bestaat uit alle eigenaars die een appartement bezitten dat onderdeel is van dat appartementencomplex; zij hebben een appartementsrecht. Eigenaren zijn veelal zelf de bewoners, maar ook particulieren, een exploitatiemaatschappij en/of een woningbouwvereniging/corporatie die woningen verhuren, zijn eigenaar en hebben appartementsrechten; huurders hebben die niet!

2 WANNEER BEN IK LID VAN EEN VvE?

Als eigenaar van een appartement ben je op basis van de wet automatisch en verplicht lid van een Vereniging van Eigenaren. Het lidmaatschap kan niet worden opgezegd.

3 WAT ZIJN MIJN PLICHTEN ALS VvE-LID?

Alle leden dragen de gemeenschappelijke lasten van de VvE en zijn dus verplicht hun aandeel te betalen. Dit bedrag noemen we de VvE-bijdrage. Hieruit worden o.a. de kosten van de verzekeringen en het administratie- of beheerkantoor (als deze laatste is ingehuurd) betaald én wordt voor een groot deel – als de bijdrage tenminste hoog genoeg is – gereserveerd om het onderhoud te betalen.

4 WIE BEHEERT DE FINANCIEN?

Onder de eigenaren kunnen de taken en bevoegdheden verdeeld worden. Vaak ligt de verantwoording bij de bestuurder(s), zoals de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het bestuur kan worden gekozen uit de leden, en/of er wordt een administratie- of beheerkantoor als medebestuurder benoemd. De VvE en de bestuurder(s) staan vaak (maar helaas niet altijd) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). De VvE Adviesgroep Oud Mathenesse (OM) heeft alle VvE’s en hun inschrijvingen bij de KvK geïnventariseerd. Zij heeft geconstateerd dat er veel VvE’s niet zijn ingeschreven bij de KvK en/of slapend zijn. Slapend betekent dat er geen onderhoudsactiviteiten worden verricht en de overheid staat dit niet toe.
Vanaf 1 januari 2018 zijn alle VvE’s verplicht 0,5% van de (herbouw) waarde van het appartementencomplex te reserveren voor onderhoud. Of de VvE heeft een Meerjarig Onderhouds Plan (MJOP), dan kan het percentage hoger of lager zijn.

TIP: Zie voor meer informatie de folder van de VvE Adviesgroep Oud Mathenesse VVE’S EN FINANCIËN.

5 WIE BEPAALT WAT ER GEBEURT IN MIJN VVE?

Het bestuur (of het administratie- of beheerkantoor) nodigt alle VvE-leden minimaal één keer per jaar uit voor een Algemene Leden Vergadering (ALV). Tijdens de ALV bespreken de leden o.a. de financiën van het jaar daarvoor en nemen besluiten over de hoogte van de VvE-bijdrage en de uitgaven voor onderhoud in het komende jaar. De meerderheid (de helft + 1) van de eigenaren bepaalt wat er gebeurt en wie dat uitvoert; soms is een meerderheid van ¾ vereist.

6 WAT ALS ER LEDEN ZIJN DIE NIET MEE WILLEN BETALEN?

Het is de verantwoordelijkheid van de VvE als geheel om te zorgen dat het geld binnenkomt. Hiervoor kan de VvE de bestuurder een incassomandaat geven, zodat er zo nodig incassomaatregelen genomen kunnen worden en er een deurwaarder kan worden ingeschakeld.

7 WAAR IS INFORMATIE OVER VvE-AANGELEGENHEDEN TE VINDEN?

Algemene informatie over VvE’s kun je ook via internet vinden. We noemen twee bronnen – landelijk en in Rotterdam – met goede informatie:
• Stichting VvE Belang, Meerpaal 12, 4904 SK Oosterhout.
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 – 17.00 uur via 0162 469120, per mail via de website www.vvebelang.nl.
• VVE010, Pleinweg 218 d, 3083 EW Rotterdam.
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 via 010 4237979, per mail via info@VvE010.nl, website www.VvE010.nl.

8 WAAR VIND JE INFORMATIE OVER ANDERE VvE’S IN OUD-MATHENESSE?

Je vindt informatie over andere VvE’s in Oud Mathenesse op de website van de VvE Adviesgroep Oud Mathenesse. Wil je zelf ook informatie delen over jouw VvE? GRAAG !!! De VvE Adviesgroep Oud Mathenesse komt een paar keer per jaar bij elkaar met belangstellende eigenaren en VvE’s om kennis en ervaring uitwisselen over het op pijl houden van het onderhoud van de appartementen. De informatie uit deze bijeenkomsten zetten we ook op www.vveadviesgroepoudmathenesse.nl. De VvE Adviesgroep Oud Mathenesse onderhoudt contacten met de Gemeente Rotterdam en met het Wijkcomité voor Oud Mathenesse-Witte Dorp binnen de Gebiedscommissie Delfshaven en bevordert de vorming van een netwerk van administratie- en beheerkantoren, (bouwkundig) deskundigen, aannemers etc.

PS: HOE STAAT HET MET DE OMGEVING VAN DE APPARTEMENTEN?

Strikt genomen valt alles buiten de portiekdeur niet onder VvE-aangelegenheden, maar je hebt er wel dagelijks mee te maken. Als je wilt meepraten over wat er gebeurt of waarvan je vindt dat het aangepakt zou moeten worden in de buurt, kun je lid worden van Buurt Bestuurt Oud Mathenesse en Het Witte Dorp. Deze actieve bewoners maken samen een Top-3 van de aan te pakken zaken. Politie, Stadsbeheer en Welzijns- of Jongerenorganisaties zijn vaak aanwezig en geven vervolgens aan hoe zij gezamenlijk die problemen kunnen aanpakken, hoe bewoners zélf kunnen bijdragen aan een betere leefomgeving en welke adviezen zij aan het Wijkcomité Oud Mathenesse-Witte Dorp geven.

Meer informatie is te vinden op
https://www.facebook.com/buurtbestuurtomwd

Wil je meedoen?
Stuur een e-mail naar buurtbestuurtomwd[at]outlook[dot]com

BIJ VERVELENDE SITUATIES EN KLACHTEN IN DE OMGEVING

Meld problemen, irritaties en verbeteringen bij de Gemeente Rotterdam via de Buiten Beter App. Je werkt dan mee aan een schone, veilige en goede leefomgeving in Oud Mathenesse & Het Witte Dorp.